Veel technische bedrijven die kwalitatief hoogwaardige, producten verkopen die ook regelmatig onderhoud nodig hebben, spelen in de praktijk een dubbelrol. Het zijn niet alleen verkopers, maar ook service organisaties die onderhoudsdiensten of reparaties aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Canon (maakt en verkoopt niet alleen camera’s en printers, maar biedt ook onderhouds- en reparatiediensten aan), de NS (niet alleen verantwoordelijk voor vervoer, maar ook voor het onderhoud van materiaal als treinstellen) of een telecomprovider als KPN.

Vaak hebben die bedrijven een aantal gemene delers. Denk aan:

  • veel medewerkers in de klantenservice voor het inplannen van afspraken en werkzaamheden;
  • grote en complexe assets;
  • een sterke behoefte aan het optimaliseren van planningen;
  • veel mensen en voertuigen die vaak onderweg zijn.

Digitale transformatie en een hoge mate van systeemintegratie zijn cruciaal voor het managen en ondersteunen van al deze taken, processen, voertuigen en medewerkers. En daar wringt nog vaak de schoen. In dit artikel kijken we aan de hand van een aantal herkenbare uitdagingen waarom digitale transformatie en systeemintegratie nog vaak uitdagingen vormen voor technische bedrijven en dienstverleners.

Delen

1. Een verouderd applicatielandschap

Veel technische bedrijven werken al heel lang met dezelfde digitale tools en applicaties. Omdat digitale technologie sneller evolueert dan ooit, hebben ze vaak een verouderd applicatielandschap dat niet in staat is om mee te bewegen met actuele klant- en marktbehoeften. Zelfs het aanpassen van kleine functionaliteiten neemt enorm veel tijd in beslag of kost handenvol geld en expertise.

U kunt dit probleem op een aantal manieren verhelpen. Van applicaties die u amper nog gebruikt, kunt u gerust afscheid nemen (retire). Verouderde applicaties die wel essentieel zijn voor uw processen of dienstverlening, kunt u:

● vervangen door een SaaS-oplossing (replace);
● verplaatsen van on-premises naar een cloudomgeving (relocate);
● herbouwen met moderne technologieën (rebuild);
● of aanpassen door er een moderne, gebruiksvriendelijke abstractielaag overheen te leggen (reuse).

2. Moeilijk te integreren systemen en applicaties

In een modern IT-landschap moeten systemen en applicaties ook met elkaar kunnen ‘praten’. Bij veel technische bedrijven schort het hier nog aan. Vanuit het verleden werken bedrijven met verschillende bedrijfsapplicaties die feitelijk fungeren als eilandjes, bijvoorbeeld omdat ze geschreven zijn in verschillende programmeertalen. Vaak is er ook een kloof tussen oude (legacy-)applicaties en nieuwe bedrijfsapplicaties omdat ze een andere technologische basis hebben.

Systeemintegratie realiseert u met API’s en goede integratieframeworks. Een integratieframework is een in de praktijk getest en bewezen totaalpakket dat een onontwarbare spaghetti van koppelingen voorkomt en alle technische details (security, performance, documentatie) regelt.

3. Inaccurate en onbetrouwbare data

Data vormen de moderne bouwstenen voor het nemen van beredeneerde beslissingen en efficiënt inrichten van processen. Maar veel bedrijven maken nog gebruik van inaccurate en onbetrouwbare data. Gegevens zijn niet in (near) realtime beschikbaar, waardoor u voortdurend achter de feiten aanloopt en buitendienstmedewerkers niet altijd goed beslagen ten ijs komen. Daarnaast staat informatie verspreid over meerdere systemen (silo’s). Het opzoeken van de juiste gegevens kost veel tijd, waardoor heel wat productieve uren verloren gaan.

De oplossing? Het hebben van een enkele, geïntegreerde en verenigde bedrijfsapplicatie waarmee medewerkers makkelijk en snel alle relevante informatie boven water krijgen. Zo’n centrale datahub fungeert als een single source of truth en overzichtelijk digitaal naslagwerk.

4. Tijdverlies en inefficiëntie

Veel processen binnen de hightech of industrial manufacturing staan nog bol van de handmatige handelingen. Denk aan het invoeren van data, doorzetten van afspraken of het maken en verwerken van werkbonnen. Dat kost veel tijd en gaat gepaard met een hoge foutgevoeligheid. Door repetitieve handelingen te automatiseren en bijvoorbeeld gebruik te maken van digitale werkbonnen, dringt u tijdverlies en inefficiëntie terug.

5. Organisatiesilo’s

Soms is er sprake van silovorming op organisatorisch vlak. Afdelingen doen hun eigen ding en communiceren weinig of slecht met elkaar. De ene afdeling of vestiging neemt bijvoorbeeld een applicatie of nieuw softwarepakket in gebruik zonder na te denken over de compatibiliteit met digitale oplossingen van andere afdelingen of locaties. Zo wordt digitale transformatie een stuurloze onderneming.

Interdisciplinaire teams kunnen dit oplossen. Door deze teams zo breed mogelijk samen te stellen uit leden van diverse afdelingen en vakgebieden, wordt het een stuk makkelijker om de digitale transformatie in goede banen te leiden en te beantwoorden aan organisatiebrede doelstellingen.

6. Geen schaalbaarheid

Schaalbaarheid is tegenwoordig een absolute digitale vereiste. Een niet-schaalbaar IT-landschap maakt het onmogelijk om snel te reageren op nieuwe IT-innovaties en veranderende marktomstandigheden of klantbehoeften. Een goede cloudoplossing maakt uw IT-landschap een stuk elastischer. IFS Field Service Management (FSM) of IFS Cloud (ERP) bijvoorbeeld, zijn uitstekende oplossingen die gemakkelijk geschaald en aangepast kunnen worden aan uw bedrijfsbehoeften.

7. Geen goede veiligheid en support

Data- en privacybescherming zijn belangrijker dan ooit, zeker sinds de komst van strenge Europese wetgeving als de AVG. Maar veel bedrijven binnen de hightech of industrial manufacturing worstelen nog met hun veiligheid en support, vooral omdat ze nog een eindje te gaan hebben op het pad naar digitale volwassenheid. Bovendien is het lastig voor een niet in IT gespecialiseerd bedrijf om alle uitdagingen op het vlak van security en techniek te tackelen.

Een ervaren IT-partner helpt hierbij. Zo’n partij heeft security-experts en een goede supportafdeling in huis. Het mooie hiervan is dat u specialistische expertise kunt afnemen tegen een vast en voorspelbaar maand- of jaarbedrag. U hoeft dus zelf geen enorme IT-afdeling op te tuigen, maar kunt wel altijd rekenen op veiligheidsupdates en goed technisch advies.

8. Complexe en moeilijk bedienbare businessapplicaties

Serieus werk maken van digitale transformatie betekent ook dat medewerkers massaal en met plezier gebruikmaken van businessapplicaties. De meerwaarde moet duidelijk zijn en zich direct vertalen naar fijnere en efficiëntere workflows. Soms ontbreekt het daar nog aan. Applicaties zijn vooral vanuit een technologische tunnelvisie ontworpen, zonder goed te kijken naar de gebruiksvriendelijkheid. Kijk bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties of herinrichten van legacy-oplossingen daarom altijd goed naar cruciale elementen als de UX (gebruikerservaring) en UI (gebruikersinterface).

Zo helpt Eqeep

Bent u een bedrijf dat complexe producten maakt en/of repareert en onderhoudt? En wilt u serieus werk maken van digitale transformatie en systeemintegratie? Dan helpt Eqeep u graag verder met oplossingen voor:

Enterprise Asset Management
Enterprise Resource Planning (IFS Cloud)
service en Field Service Management
Planning & Scheduling Optimization
Process Mining.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust eens een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0) 344 767 170, info@eqeep.com of ons contactformulier.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor alles over (Field) Service Management

More information or do you
want to know what Eqeep can do for you?