Download het complete artikel

Hoewel kunstmatige intelligentie (AI) een onderwerp lijkt dat pas recentelijk wordt besproken, werd de term in 1956 voor het eerst geïntroduceerd door Nathaniël Rochester, ontwerper van de IBM 701 en Claude Shannon, grondlegger van de informatietheorie. In de loop van de decennia werden er verschillende vooruitgangen geboekt die verdere investeringen in Ai-onderzoek stimuleerden, zoals bijvoorbeeld het Eliza-computerprogramma en het General Problem Solver Program. De keerzijde van deze programma's was dat ze veronderstelden dat de menselijke intelligentie geformaliseerd kon worden in "if-then" verklaringen. Hetzelfde was het geval met het deep blue schaakprogramma van IBM, dat weliswaar in staat was om de wereldkampioen Gary Kasparov te verslaan, maar niet in staat was om simpele taken uit te voeren, zoals het onderscheiden van een appel van een auto. Een echte AI daarentegen kan externe gegevens correct interpreteren, van de gegevens leren en die informatie gebruiken om specifieke doelen en taken te bereiken door middel van flexibele aanpassingen.

Wilt u meer informatie weten wat Eqeep voor u kan doen?

Enterprise Resource Planning

Meer lezen
Gebouwd rondom vier kernprocessen: Service en Asset Management Service en Asset Management bestaat uit Enterprise Asset Management (EAM), Maintenance Repair and Overhaul (MRO) en Field
Optronica-Eqeep
Meer lezen

Planning and Scheduling Optimization

Meer lezen
Functies die de efficiëntie van uw assets maximaliseren Dynamische Planning Engine PSO maakt gebruik van een dynamische planningsengine die draait op geavanceerde berekeningen en algoritmen
Meer lezen